ประโยชน์สูงสุดของการทำวัตรสวดมนต์


ถาม :
ชอบภาวนามากกว่าสวดมนต์ทำวัตร ?

ตอบ : การสวดมนต์ทำวัตร ถึงเราจะชอบภาวนาก็ตาม ให้พยายามทำวัตรสวดมนต์ไว้ เพราะว่าการภาวนานั้น จิตใจของเราอาจจะฟุ้งซ่านไม่ทรงตัวก็ได้ การสวดมนต์ทำวัตรจริง ๆ แล้วถ้าเราทำเป็น ก็คือ การทำสมาธิ อีกอย่างหนึ่ง ถ้ากำลังใจเราเฮงซวยห่วยแตกจริง ๆ ตอนนั้นจะคิดชั่วอย่างไรก็ตาม เราก็จะพูดชั่วไม่ได้ เพราะสวดมนต์อยู่ จะทำชั่วไม่ได้ เพราะนั่งอยู่ต่อหน้าพระ อย่างน้อย ๆ ความเลว ๓ อย่างโดนตัดไป ๒ อย่างแล้ว

เพราะฉะนั้น ..หลวงพ่อวัดท่าซุงท่านถึงได้สั่งพระของท่านว่า ให้สวดมนต์ทำวัตรทุกวันอย่าให้ขาด ถ้าหากว่าทำเป็น การสวดมนต์ทำวัตรสามารถสร้างเป็นทิพจักขุญาณได้ เข้าฌานเข้าสมาบัติได้ ไปพระนิพพานได้ง่ายนิดเดียว

ถ้าจะทำเป็นทิพจักขุญาณก็ให้นึกถึงตัวหนังสือที่เราสวดมนต์ “อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ฯลฯ” ขึ้นมาทีละตัวเลย เห็นตัวหนังสือชัดเจนแค่ไหน ทิพจักขุญาณของเราก็ชัดแค่นั้น จะไปพระนิพพานก็ขึ้นไปกราบพระบนพระนิพพานเลย ตั้งใจสวดมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาอยู่ตรงนั้น

ตราบใดที่จิตยังมีงานทำ จิตก็จะไม่เคลื่อนไปจากจุดนั้น เราสวดได้นานเท่าไรเ ราก็จะอยู่บนพระนิพพานได้นานเท่านั้น ตกลงว่าถ้าทำเป็น ทุกอย่างล้วนแล้วแต่ทรงความดีได้จนถึงที่สุดทั้งนั้น