ปล่อยวางแบบควาย

ป ล่ อ ย ว า ง แ บ บ ค ว า ย
เรียบเรียงโดย ศรีวรา อิสสระ


ลูกศิษย์วัยรุ่นมักจะอ้างเรื่องการปล่อยวาง
เมื่อขี้เกียจไม่อยากจะทำอะไรสักอย่าง


ท่านอาจารย์จึงเล่าว่า

ในช่วงเข้าพรรษาปีหนึ่ง
หลวงพ่อชาเดินตรวจพระลูกศิษย์ที่กุฏิหลังหนึ่ง
พระท่านเอาของไปวางไว้ตรงมุมที่ไม่ใช่ที่ๆควรจะวาง


ท่านจึงถามว่า

ทำไมจึงต้องเอาของไปไว้ตรงนั้น

ลูกศิษย์ให้เหตุผลว่า

เพราะหลังคามันรั่ว

เมื่อหลวงพ่อถามว่า

ทำไมจึงไม่ซ่อมหลังคา

ท่านก็ว่า

ท่านกำลังฝึกเรื่องความอดทนและการปล่อยวาง

หลวงพ่อจึงว่า

นี่คือการปล่อยวางของควาย

ท่านอาจารย์สรุปว่า

พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่า
อะไรๆก็ต้องปล่อยวาง อะไรๆก็ต้องอดทน


เราต้องมีปัญญาแยกแยะว่าอะไรเป็นอะไร

สิ่งไหนควรอดทนก็ต้องอดทน
บางสิ่งบางอย่างก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องทน
บางสิ่งบางอย่างก็ควรจะแก้ไข


การปล่อยวางของเราต้องมีปัญญา
เป็นตัวกำกับอยู่ด้วยเสมอ
(ที่มาื่ : “เรื่องท่านเล่า” เรียบเรียงจากนิทาน และธรรมบรรยาย
ที่พระอาจารย์ชยสาโรเคยแสดงไว้เพื่อเป็นธรรมทานโดย ศรีวรา อิสสระ, พิมพ์เพื่อการกุศล
โดยกองทุนสื่อธรรมะทอสี ครั้งที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓, หน้า ๒๔๐)