ปันน้ำใจได้กุศล ครั้งที่ 12 อุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์บางส่วนได้มาถึงวัดหนองก๋ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์บางส่วนได้ส่งถึงวัดหนองก๋ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และยังเปิดรับบริจาคสำหรับผู้ที่สนใจทุกท่านในบุญใหญ่ครั้งนี้

โครงการครั้งที่ ๑๒ ปันน้ำใจซื้อเครื่องมือการแ
พทย์
มอบให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางกว้าง
มีวัสดุ /ครุภัณฑ์การแพทย์ ที่ต้องการสนับสนุนดังต่อไปนี
๑. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบกดอัตโนมัติ จำนวน ๓ เครื่อง เครื่องละ ๓,๕๐๐ รวม ๑๐,๕๐๐ บาท
๒. ที่วัดไข้ อินฟาเรด เลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องละ ๑,๘๐๐ รวม ๑,๘๐๐ บาท
๓. หูฟัง 3 เอ็ม ผู้ใหญ่ จำนวน ๑ ชุด ชุดละ ๓,๕๐๐ รวม ๓,๕๐๐ บาท
๔. หูฟัง 3 เอ็ม เด็ก จำนวน ๑ ชุด ชุดละ ๓,๕๐๐ ๓,๕๐๐ บาท
๕. ชุดทำแผล 1 ชุดประกอบด้วยถ้วยไอโอดีน 2 ออนซ์, ถ้วยไอโอดีน 6 ออนซ์ ถ้วยไอโอดีน 14 ออนซ์ จำนวน ๕ ชุด ชุดละ ๗๕๐ รวม ๓,๗๕๐ บาท
๖. กรรไกรตัดไหม 4 นิ้ว จำนวน ๕ ชิ้น ชิ้นละ ๑๕๐ รวม ๗๕๐ บาท
๗. กรรไกรตัดไหม 6 นิ้ว จำนวน ๕ ชิ้น ชิ้นละ ๒๕๐ รวม ๑,๒๕๐ บาท
๘. กรรไกรตัดเนื้อ จำนวน ๕ ชิ้น ชิ้นละ ๒๕๐ รวม ๑,๒๕๐ บาท
๙. ด้ามมีด จำนวน ๓ ชิ้น ชิ้นละ ๑๘๐ รวม ๕๔๐ บาท
๑๐. ถาดหลุมทำแผล จำนวน ๕ ใบ ใบละ ๓๕๐ รวม ๑,๗๕๐ บาท
๑๑. CROCODYLE FORCEPS จำนวน ๑ ชิ้น ชิ้น ละ ๗๕๐ บาท
๑๒. NEEDLE HOLEDLE เย็บแผลขนาดกลาง จำนวน ๕ ชิ้น ชิ้นละ ๓๕๐ รวม ๑,๗๕๐ บาท
๑๓. ARTERY FORCEPS แบบตรง จำนวน ๕ ชิ้น ชิ้นละ ๒๕๐ รวม ๑,๒๕๐ บาท
๑๔. ARTERY FORCEPS แบบโค้ง จำนวน ๕ ชิ้น ชิ้นละ ๒๕๐ รวม ๑,๒๕๐ บาท
๑๕. อับใส่สำลี ขนาด 3*21/2 นิ้ว จำนวน ๒ ชิ้น ชิ้นละ ๑๘๐ รวม ๓๖๐ บาท
๑๖. อับใส่สำลี ขนาด 4*3 นิ้ว จำนวน ๒ ชิ้น ชิ้นละ ๒๒๐ รวม ๔๔๐ บาท
๑๗. เหล็กกดลิ้นขนาด 17 ซม. จำนวน ๒ ชิ้น ชิ้นละ ๑๖๐ รวม๓๒๐ บาท
๑๘. ไม้เคาะเข่า จำนวน ๑ ชิ้น ชิ้นละ๒๙๐ รวม ๒๙๐ บาท
รวม ๑๘ รายการเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕,๐๐๐ บาท


***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองงานเลขานุการวัดหนองก๋าย ๙๙ ม.๔ ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่โทร.๐๕๓-๓๗๔-๓๑๑

หรือร่วมบุญผ่านบัญชี
กองทุน ซื้อเครื่องมือการแพทย์ วัดหนองก๋าย
ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่ริม
ชื่อบัญชี : กองทุนซื้อเครื่องมือการแพทย์ วัดหนอก๋าย
เลขที่บัญชี : 087-2-12284-2

Account Number : 087-2-12284-2
Account Name : Medical profession equipment fund for watnongkhai
Swift Code : KASITHBK
Bank : Kasikorn Bank PCL, Thailand
Branch : Maerim

หมายเหตุ : หากท่านใดร่วมบุญโดยการโอนเงินเข้ามาแล้ว สามารถโพสต์ใบเสร็จได้เลย.ที่ด้านหน้า fan page หรือกล่องข้อความและที่ watnonggai@hotmail.com
www.watnonggai.com
วัดหนองก๋าย – Facebook