ปันน้ำใจได้กุศล มอบเครื่องมือแพทย์ 17 มิถุนายน 2559 รพ.สต.บ้านเป้า

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป้าตั้งอยู่ที่ 138 หมู่ 8 ตำบลบ้านเป้า มีเนื้อที่ทั้งหมด 6  ไร่ 2 งาน เป็นเนื้อที่สร้างอาคาร 286.65 ตารางเมตร และบ้านพักหลังเดี่ยว 10.50 ตารางเมตร บ้านพักหลังคู่ 13. 60 ตารางเมตร

และทางวัดหนองก๋ายได้ติดต่อเพื่อขอข้อมูล อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลนและได้ระดมทุนพร้อมกับเจ้าภาพใหญ่ จนได้ครบตามโครงการ ซึ่งมีอุปกรณ์ดังนี้

1. เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่องรวม 22,000 บาท

2. เครื่องตรวจวัดความดันแบบดิจิตอลออกชุมชน จำนวน 2 เครื่องรวม 5,000 บาท

3. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยระบบไอน้ำ ไฟฟ้า จำนวน 1 ครื่อง รวม 38,500 บาท

4. หูฟัง 3เอ็ม เด็ก จำนวน 1 เครื่องรวม 3,500 บาท

5. ที่วัดไข้แบบอินฟาเรดดิจิตอล จำนวน 1 เครื่องรวม 3,700 บาท

6. เครื่องดึงตัวแม็กซ์ออกจากแผล จำนวน 1 เครื่องรวม 1,400 บาท

7. เครื่องชั่งน้ำหนักแบบยืน มีหน้าปัด จำนวน 1 เครื่องรวม 9,000 บาท

8. เครื่องเพิ่มความเข้มข้นออกซิเจน ขนาด 3 ลิตร ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง รวม 15,000 บาท

รวม 98,100 บาท