ปันน้ำใจได้กุศล วันหนองก๋ายมอบเครื่องมือการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : บ้านแม่กะ ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

โครงการปันน้ำใจได้กุศลของวัดหนองก๋ายครั้งที่ 11

ครั้งนี้นำเครื่องมือการแพทย์ไปมอบให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านแม่กะ ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์แก่คณะแพทย์และคณะศรัทธาจากบ้านแม่กะ และบ้านหนองก๋ายมาร่วมในพิธี

๑. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคไฟฟ้า ขนาดความจุ ๒๕ ลิตรจำนวน ๑ ชุดราคา ๓๘,๐๐๐ บาท
๒. ชุดทำแผลขนาดเล็ก จำนวน ๑๕ ชุด ราคา ๕๕๐ รวม ๘,๒๕๐ บาท
๓. ชุดทำแผลขนาดกลาง จำนวน ๑๕ ชุด ราคา ๖๕๐ รวม ๙,๗๕๐ บาท
๔. ชุดทำแผลขนาดใหญ่ จำนวน ๑๕ ชุด ราคา ๘๕๐ รวม ๑๒.๗๕๐ บาท
๕. ปากคีบมีเขี้ยว ขนาด ๕.๕ นิ้ว จำนวน ๒๐ ราคา ๑๙๐ รวม ๓,๘๐๐ บาท
๖. ปากคีบไม่มีเขี้ยว ขนาด ๕.๕ นิ้ว จำนวน ๒๐ ราคา ๑๖๐ รวม ๓.๒๐๐ บาท
๗. กรรไกรไอริสปลายแหลม จำนวน ๕ ชิ้น ราคา ๓๕๐ บาท รวม ๑,๗๕๐ บาท
๘. กรรไกรตัดไหมปลายแหลมตรง จำนวน ๕ ชิ้น ราคา ๑๕๐ รวม
750 บาท
๙. คีบถอดลวดเย็บแผล จำนวน ๒ ชิ้น ราคา ๑,๔๐๐ รวม ๒,๘๐๐ บาท
๑๐. คีบจับเข็มเย็บแผล จำนวน ๕ ชิ้น ราคา ๖๕๐ รวม ๓,๒๐๐ บาท
๑๑. หูฟังเด็ก จำนวน ๑ ชุด ราคา ๓,๕๐๐ บาท รวม ๓,๕๐๐ บาท
๑๒. หูฟังผู้ใหญ่ จำนวน ๑ ชุด ราคา ๓,๕๐๐ รวม ๓,๕๐๐ บาท
๑๓. ชุดตรวจ หู คอ จมูก จำนวน ๑ ชุด ราคา ๖,๕๐๐ รวม ๖,๕๐๐ บาท

+++รวม ๙๗,๘๐๐ บาทและทางเว็บไซต์วัดหนองก๋ายก็ได้นำภาพบรรยากาศทั้งหมดมาให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกัน

โครงการปันน้ำใจได้กุศลไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้ 

รอผู้ที่กำลังสั่งสมบุญทุกท่านได้ร่วมบุญซื้อเครื่องมือแพทย์ สนใจร่วมบุญคลิ๊ก