ปันน้ำใจ ได้กุศล ซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา วัดหนองก๋ายได้ร่วมกับคณะศรัทธา พร้อมสมาชิกสภาพุทธบริษัทฯวัดหนองก๋าย ได้นำต้นผ้าป่าและอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปมอบให้แก่ ซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผ้าป่าและอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมทั้งสิ้น 66,049 บาท

วัดหนองก๋ายอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้มาร่วมบุญในครั้งนี้ และทางเว็บไซต์วัดหนองก๋าย ได้นำภาพบรรยากาศทั้งหมดมาให้ชมกันด้านล่างนี้