**หมายเหตุ**
ลิ้งค์รายการ
URL สมาคม สวทช.เชียงใหม่
http://radio14.plathong.net:7042
หรือ
http://103.13.31.69:8264
หรือ
http://43.254.133.120:8000/cmradiotv
หรือหรือเข้าเว็บสมาคมที่
http://www.cmradio-tv.com/radio
หรือ Link จากสถานีใกล้เคียงครับ
รายการจากวัดฝายหิน – http://www.faihin.org
รายการรักษาโรครักษาใจ – http://www.fm10425phutthamonthon.com
เสียงธรรมจากมหายาน – http://www.mahayan.org link winamp  http://radio244.servradio.com:8000
เพลินเพลงกับแพทย์ทางเลือก ปลอดโรค ปลอดกิเลส – www.kcsradio.net (084-0529343)
รายการ Home Kids – http://www.homeradio1.com/
รายการ พบหมอรามา – http://med.mahidol.ac.th/ramachannel/home/live
รายการ Cool Kids – http://www.homeradio1.com/programs/view/2645
ฟังสบายสไตล์วุฒิชาติ – www.intakin.org (086-9713446) http://radio4.thzhost.com:8860/listen.pls (ก๊อบปี้ลิ้งค์ใส่ winamp)
เทียนส่องธรรม พระมหาสกุล  มหาวีโร –  http://radio4.thzhost.com:8860/listen.pls (ก๊อบปี้ลิ้งค์ใส่ winamp)
สถานีวิทยุแสงธรรมส่องใจ – http://watpa.no-ip.org:8005/; (ก๊อบปี้ลิ้งค์ใส่ winamp) http://tak.watpa.net/
คนเมืองพร้าว เรดิโอ –  http://www.คนเมืองพร้าวเรดิโอ.com
รายการธรรมสัญจรนำสู่มวลชน ดำเนินรายการชโดย.พ.อ.ฒะนัฐ และคณะ – www.livebox.me/faihin
รายการธรรมะกับสถานการณ์ปัจจุบัน พระมหาบุญร่วม  ปุญฺญมโน (089-6681047) หน้าไมค์ (024-414512)
รายการจากพระอาจารย์มานพ – http://www.pra-manop.org/main.html

เบอร์โทรศัพท์องค์แสดงธรรมะบรรยาย
หนานกรานต์  แสงกาบแก้ว – 084-3654916
พระอธิการบุญเป็ง – 087-1815231
พระสมศักดิ์  ปญฺญาวโร – 081-9196632 / 053-470823 
ตุ๊ลุงทวัส จกฺกกโร – 062-2531387
พระครูใบฏีกาประเสริฐ  ปสนฺโน – 0617912471
พระอธิการสถิตย์  สิริวิชโย – 081-9803610
สามเณร กิตติพงศ์ สูงศักดิ์ วัดหนองฮ่าง ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย โทร 062-0253817
หมอทรงวุฒิ – 084-5703316
ธรรมะเพื่อชีวิต ดร.ส่งเสริม แสงทอง – 089-997-8000