พระธรรมทูตสัญจร อำเภอแม่แตง 2558 สัปดาห์ที่ 1

พระธรรมเทศนาโดยพระครูพิทักษ์ธรรมากร เจ้าอาวาสวัดบ้านแจ๋ม ตำบลมะเขื้อแจ้เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ในงานพระธรรมทูตสัญจรอำเภอแม่แตง ประจำปี 2558  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558