พระธรรมทูตสัญจร อำเภอแม่แตง สัปดาห์ที่ 3

งานพระธรรมทูตสัญจร อำเภอแม่แตง สัปดาห์ที่ 3 จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ มีพระครูมณีวรรณประดิษ เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา

IMG_3217

IMG_3216

IMG_3206

IMG_3204

IMG_3200

IMG_3199