พระธรรมทูตสัญจร อำเภอแม่แตง สัปดาห์ที่ 4

งานพระธรรมทูตสัญจร อำเภอแม่แตง สัปดาห์ที่ 3 จัดขึ้น ณ โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร ซึ่งถือว่าเป็นถิ่นของทางเว็บไซต์วัดหนองก๋ายเอง และครั้งนี้ได้ สามเณรธรรมาสน์ทอง “ยอดเณรนักเทศน์” ทางวัดหนองก๋ายก็ได้นำทั้งภาพ และเสียงมาให้ได้ชมกันทางเว็บไซต์ วัดหนองก๋ายดอทคอม ที่นี่ ที่เดียว