พิธีทำบุญตักบาตรรับปีใหม่ 2563 บริเวณวัดหนองก๋าย เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการเริ่มต้นดำเนินชีวิตปี 2563

พิธีทำบุญตักบาตรรับปีใหม่ 2563 บริเวณวัดหนองก๋าย เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการเริ่มต้นดำเนินชีวิตปี 2563