พิธีสวดมนต์บูชาดาวนพเคราะห์วันที่ 17 มกราคม 2563

เชิญร่วมพิธีสวดมนต์บูชาดาวนพเคราะห์ทั้งเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

[อัพเดท]ภาพพิธีวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓

อาศัยพระพุทธคุณปัดเป่าภัยพิบัติอันตรายและสิ่งอัปมงคลทั้งหลายทั้งปวง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ อุบัติภัยต่าง ๆ ให้ดำเนินชีวิตด้วยความสรรพมงคล ด้วยพิธิกรรมที่สมบูรณ์ถูกต้องตามคตินิยมแบบฉบับของโบราณจารย์ เป็นโอกาสที่ดีแก่ผู้มีจิตศรัทธาได้เข้าร่วมพิธีสวดมนต์บูชานพเคราะห์ ทั้ง ๙

เพื่อความต่อเนื่องในการสร้างบุญขอเชิญร่วมบุญ ดังนี้

๑.ประธานอุปถัมภ์บูชาดาวนพเคราะห์เสริมสิริมงคล ทั้ง ๙
๑๐​,๐๐๐ บาท

๒.เทียนหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลใหญ่เสริมดวงดาวนพ
เคราะห์ ทั้ง ๙ เล่ม ละ ๑,๐๐๐ – ๒,๐๐๐ บาท

๓.บูชาเทียนมหามงคลประจำวันเกิด ทั้ง ๙ เสริม สิริมงคล เล่ม ละ ๑๙๙ บาท

๑.สามารถร่วมบุญผ่านบัญชีได้ที่
+++ธ.กสิกรไทย สาขาแม่ริม ชื่อบัญชี วัดหนองก๋าย เลขที่บัญชี ๐๐๒-๑-๓๓-๖-๐๙-๒

๒.มาที่วัดหนองก๋าย ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทร. (๐๕๓) ๓๗๔-๐๙๕ ๓๗๔-๐๙๖ (๐๕๒) ๐๐๑-๔๗๙ มือถือ ๐๖-๒๔-๒๔-๙๖-๕๙

๓..ส่งอีเมลล์มาที่ watnonggai@hotmail.com โดยสามารถแจ้งรายละเอียดการโอนเงิน ชื่อ ที่อยู่ จำนวนเงิน และหลักฐานการโอนเงิน สำหรับผู้ที่ต้องการใบอนุโมทนาบัตร

หมายเหตุ : หากท่านใดร่วมบุญโดยการโอนเงินเข้ามาแล้ว สามารถโพสต์ใบเสร็จได้เลย.ที่ด้านหน้า fan page https://www.facebook.com/watnonggai/
หรือกล่องข้อความ www.watnonggai.com

Account Name : WAT NONG GAI
Account Number : 002-1-33609-2
Swift Code : KASITHBK
Bank : Kasikorn Bank PCL, Thailand
Branch : Maerim