ภาพการมอบโลงศพให้แก่วัดพระบาทปางแฟน ร่วมกับ กู้ภัยอินทร์ทรา ป่าเมี่ยง 2 พฤษภาคม 2559

2 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ทางวัดหนองก๋ายได้ทำการมอบโลงศพให้แก่ทาง

วัดพระบาทปางแผนและหน่วยกู้ภัยอินทร์ทรา ป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อนำไปบริจาคต่อแก่ศพไร้ญาติและผู้ทีมีรายได้น้อยยากไร้มีญาติได้เสียชีวิต

ในครั้งในได้มอบโลงศพไปทั้งหมด 10 โลงด้วยกัน เป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพโลงศพทุกท่านที่ได้ร่วมบุญกันต่อเนื่องไม่ขาดสาย

และทางเว็บไซต์วัดหนองก๋าย ได้นำภาพทั้งหมดมาให้ได้ชมและร่วมอนุโมทนาบุญกัน

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมบุญได้โดยตรงที่วัดหนองก๋าย ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม โครงการบริจาคโลงศพแก่ผู้ยากไร้ คลิ๊ก 

โทร. 053-374311 และ 053-374488-9