ภาพงานตักบาตสามเณรฤดูร้อนของอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

10 เมษายนที่ผ่านมา เวลา 06.00 น. ได้มีพิธีตักบาตรแก่สามเณรที่บวชภาคฤดูร้อน

ของอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีสามเณรในโครงการจำนวนร้อยกว่ารูป

เข้าร่วมพิธีให้แก่ญาติธรรมสาธุชน ได้ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

เพื่อสร้างมหาอานิสงส์แก่สามเณรในครั้งนี้ และทางวัดหนองก๋าย

ได้นำสามเณรที่บวชในโครงการของวัดหนองก๋าย เข้าร่วมในพิธีนี้ด้วย

และได้นำภาพทั้งหมดมาให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกัน