ภาพงานบวงสรวงและหล่อองค์พระหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลหน้าตักกว้าง 29 นิ้ว

ภาพงานบวงสรวงและหล่อองค์พระหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลหน้าตักกว้าง 29 นิ้ว เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 ณ วัดหนองก๋าย ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ได้ทำการหล่อองค์พระทั้งสิ้น 3 องค์ด้วยกัน เพื่อนำไปมอบให้แก่วัด และหน่วยงานต่างๆ ที่แจ้งความประสงค์เข้ามาเพื่อรับไปบูชา ทางวัดหนองก๋าย ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ทำให้การหล่อพระในครั้งนี้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี