ภาพงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 9-11 กันยายน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย

ผ่านไปแล้วเรียบร้อยสำหรับงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งในครั้งนี้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย และเต็มเปี่ยมไปด้วย
พลังแห่งความศรัทธาของคณะญาติธรรมที่มาร่วมปฏิบัติธรรม
ในครั้งนี้ และทางเว็บไซต์วัดหนองก๋าย ได้นำภาพบรรยากาศทั้งหมดมาให้ได้รับชมกัน