ภาพงานพิธีสมโภชหอพระวิหารพระสิวลี และหอพระวิหารพระอุปคุตของวัดหนองก๋าย 15 พ.ค. 2561

15 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมาทางวัดหนองก๋ายได้จัดพิธีสมโภชหอพระวิหารพระสิวลี และหอพระวิหารพระอุปคุตของวัดหนองก๋ายที่ได้ทำการบูรณะหอพระวิหารพระอุปคุตเก่า และสร้างหอพระวิหารพระอุปคุตใหม่ขึ้นมาแทนที่ เมื่อทำการบูรณะเรียบร้อยแล้วได้ทำการสมโภชและอัญเชิญองค์พระสิวลีมาประดิษฐานไว้ ณ หอพระวิหารแห่งนี้

และทางเว็บไซต์วัดหนองก๋ายได้นำภาพมาให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนากันไว้ ณ ที่นี้