ภาพงาน “ปันน้ำใจได้กุศล” มอบเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลช่อแล

สานต่อบุญสร้างบารมีต่อเนื่องกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดกับโครงการ “ปันน้ำใจได้กุศล” มอบเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลต่างๆ ซึ่งในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 7 วัดหนองก๋ายพร้อมคณะศรัทธาได้นำอุปกรณ์การแพทย์อย่างดีและเป็นที่ต้องการไปมอบให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งมีรายการดังนี้
1.หม้อนึ่ง
2.ถ้วยใส่สำลีเล็ก
3.ถ้วยใส่สำลีใหญ่
4.คีบมีเขี้ยว
5.คีบไม่มีเขี้ยว
6.กรรไกรตัดไหม
7.กรรไกรตัดเนื้อ
8.กระป๋องใส่คีบ ใหญ่
9.กระป๋องใส่คีบ เล็ก
10.หูฟัง 3M
11.อับสำลี
12.ปรอทวัดไข้
13.เครื่องวัดความดันดิจิตอลชนิดสอดแขน
14.เครื่องฟังหัวใจเด็กในครรภ์

ซึ่งร่วมแล้วมีมูลค่ามากกว่า 79,160 บาท และร่วมกับคณะศรัทธาบ้านหนองก๋ายได้นำต้นผ้าป่าเข้าไปมอบยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่อแลอีกด้วยทางวัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ทำให้โครงการในครั้งที่ 7 นี้ สำเร็จไปได้ด้วยดี และได้เครื่องมือแพทย์ที่ครบถ้วนและเกิดประโยชน์ที่สุด

วัดหนองก๋ายหวังอย่างยิ่งว่า จะได้รับความอนุเคราะห์จากผู้มีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธา ทำให้โครงการในครั้งนี้เกิดขึ้นต่อไป มากที่สุดกว้างขวางที่สุด รับอานิสงส์จากการให้อุปกรณ์การรักษาโรค มากเพิ่มพูนทุกครั้ง ยิ่งๆ ขึ้นไปและเว็บไซต์วัดหนองก๋าย ได้นำภาพในงานทั้งหมดมาให้ได้ร่วมอนุโมทนาและ ร่วมชมกัน