ภาพงาน “มาฆบูชา” ประจำปี 2559

ภาพงานมาฆบูชา 2559

ผ่านไปเรียบร้อยแล้วอีกหนึ่งงานประจำปี หนึ่งปีมีได้เพียงหนึ่งครั้ง กับงาน มาฆบูชา เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ณ วัดหนองก๋าย ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นประจำที่วัดหนองก๋ายจะจัดงานที่ยิ่งใหญ่และต่อเนื่องมาโดยตลอด

ไม่ได้มีเพียงกิจกรรมเข้าวัด ตักบาตร ทำบุญทั่วไปเท่านั้น วัดหนองก๋าย เป็นวัดเผยแผ่พระพุทธศาสนา และอยากจะให้คณะศรัทธาที่มาร่วมงานได้สร้างบุญบารมีกันอย่างถึงพร้อม ทาน ศีล เจริญสติภาวนา

อีกทั้งมีการสร้างมหาบารมีด้วยการหล่อองค์พระโมคคัลลานะ และ หล่อองค์พระหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลจำลองหน้าตักกว้าง 29 นิ้วอีกด้วย

งานมาฆบูชาประจำปี 2559 ของวัดหนองก๋ายเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า จนถึงเช้าของอีกวัน ฟังธรรม รักษาศีล เจริญสติภาวนากันย่ำรุ่งกันเลยทีเดียว

และทางเว็บไซต์วัดหนองก๋าย ได้นำภาพกิจกรรมสร้างบุญทั้งหมดมาให้ได้รับชมกัน