ภาพงาน “มาฆบูชา” ประจำปี 2561

ภาพงานมาฆบูชา 2561

ผ่านไปเรียบร้อยแล้วอีกหนึ่งงานประจำปี หนึ่งปีมีได้เพียงหนึ่งครั้ง กับงาน มาฆบูชา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ วัดหนองก๋าย ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นประจำที่วัดหนองก๋ายจะจัดงานที่ยิ่งใหญ่และต่อเนื่องมาโดยตลอด

ไม่ได้มีเพียงกิจกรรมเข้าวัด ตักบาตร ทำบุญทั่วไปเท่านั้น วัดหนองก๋าย เป็นวัดเผยแผ่พระพุทธศาสนา และอยากจะให้คณะศรัทธาที่มาร่วมงานได้สร้างบุญบารมีกันอย่างถึงพร้อม ทาน ศีล เจริญสติภาวนา

และทางเว็บไซต์วัดหนองก๋าย ได้นำภาพกิจกรรมสร้างบุญทั้งหมดมาให้ได้รับชมกัน