ภาพบริจาคโลงศพแก่ศูนย์กู้ภัยเจดีย์แม่ครัว จำนวน 1 โลง

โครงการบริจาคโลงศพแก่ผู้ยากไร้วัดหนองก๋าย ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับการสนับสนุน

จากผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้ร่วมทุนเพื่อให้ทางวัดหนองก๋ายได้สั่งทำโลงศพอย่างดีขนาดมาตรฐาน

เพื่อนำไปมอบต่อยังศูนย์รับบริจาคโลงศพ โรงพยาบาล และหน่วยงาน ครอบครัวยากไร้ต่างๆ

และในครั้งนี้ ทางศูนย์กู้ภัยเจดีย์แม่ครัวเข้ามารับโลงศพเป็นจำนวน 1 โลง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,500 บาท

ทางวัดหนองก๋ายได้นำภาพทั้งหมดมาให้ได้ชมและร่วมอนุโมทนาบุญกัน

ผู้ที่สนใจสามารถร่วมบุญได้โดยตรงที่วัดหนองก๋าย ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

และทางโครงการบริจาคโลงศพแก่ผู้ยากไร้ คลิ๊กที่นี่