ภาพบริจาคโลงศพให้แก่วัดโสภณาราม ในโครงการบริจาคโลงศพเพื่อผู้ยากไร้

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา วัดหนองก๋ายได้นำโลงศพที่ได้รวบรวมปัจจัยจากญาติธรรมและสั่งทำโลงศพอย่างดี ขนาดมาตรฐาน ในโครงการ "บริจาคโลงศพวัดหนองก๋าย" เพื่อผู้ยากไร้ และนำโลงศพไปบริจาคต่อยังศูนย์รับบริจาคต่างๆ จนถึงโรงพยาบาล ที่ต้องการ
ซึ่งในครั้งนี้ ทางวัดหนองก๋ายได้นำโลงศพจำนวน 10 โลง คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท ไปมอบให้แก่วัดโสภณาราม ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นอีกวัดที่มีโครงการบริจาคโลงศพแก่คนยากไร้
และทางเว็บไซต์วัดหนองก๋ายได้นำภาพการบริจาคทั้งหมด รวมถึงรายละเอียดสำหรับผู้ที่สนใจจะร่วมบุญต่อไปได้โดย คลิกที่นี่