ภาพพิธีบวชพระ 1 มีนาคม 2559 สร้างหน่อเนื้อนาบุญ ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

1 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา วัดหนองก๋ายได้มีพิธีบวชพระ ตามโครงการบวชพระ 99 รูป 99 วัน สร้างหน่อเนื้อนาบุญ ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้แก่กุลุบุตผู้ที่สนใจ โดยทางวัดหนองก๋ายจะออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด “บวชฟรี” ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น แต่ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการต้องเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ใต้ร่มกาสาวพัสตร์ ของวัดหนองก๋าย

ซึ่งในวันนี้ ได้ถือกำเนิดพระภิกษุรูปใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการและผ่านการบรรพชาอุปสมบทเรียบร้อยแล้ว และได้ฉายาทางธรรมว่า ” ธมฺมรโต ” มีความหมายว่า ” ผู้ยินดีในพระธรรม ” และทางเว็บไซต์วัดหนองก๋ายได้นำภาพทั้งหมดมาให้ได้ชมกันที่นี่แล้ว

และสำหรับผู้ที่สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระสามารถติดต่อได้โดยตรงที่วัดหนองก๋าย ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-374311 และ 053-374488-9

เว็บไซต์วัดหนองก๋าย “โครงการบวชพระ 99 รูป 99 วัน” ซึ่งมีข้อมูลทั้งหมดและบัญชีร่วมบุญ