ภาพมอบโลงศพแก่สมาคมรวมใจเวียงมะละกา อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่

ครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งความพิเศษของโครงการบริจาคโลงศพแก่ผู้ยากไร้

ที่ได้รับการติดต่อจากสมาคมรวมใจเวียงมะละกา ที่เป็นหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จากอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่เพื่อนำไปมอบต่อให้แก่ชนเผ่าชาวเขาที่ยากไร้

ด้วยวัฒธรรมการทำโลงศพของชนเผ่าชาวเขานั้น จำเป็นต้องใช้ต้นไม้ใหญ่ทั้งต้น

และนำมาเจาะเพื่อทำเป็นโลงศพ ซึ่งจะเกิดปัญหากับอุทยาน และไม้บางอย่างทำให้ผิดกฏหมาย

ทางสมาคมรวมใจเวียงมะละกาทราบถึงจุดนี้จึงได้ติดต่อขอรับโลงศพมาทางวัดหนองก๋าย

และได้รับไปจำนวนทั้งสิ้น 8 โลง เป็นจำนวนเงิน 12,000 บาท

ทางวัดหนองก๋าย ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ที่ทำให้เกิดโครงการดีๆ เช่นนี้

และหวังว่าจะได้รับความร่วมมืออนุเคราะห์จากผู้มีบุญทุกท่านต่อไป

ในวันน้ทางวัดหนองก๋ายก็ได้นำภาพมาให้ได้รับชมกันทางเว็บไซต์ ของวัดหนองก๋ายด้วยเช่นกัน

และผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดการร่วมบุญได้จากที่นี่ คลิ๊ก