น้ำดื่มบุญเศรษฐีวัดหนองก๋าย : มอบน้ำดื่ม 6,000 ขวดให้แก่ศูนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง 11 กรกฎาคม 2560

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูการมอบน้ำดื่มในครั้งที่ผ่านมา
วัดหนองก๋ายได้มอบน้ำดื่ม 6,000 ขวดให้แก่
ศูนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชีัยงใหม่
เพื่อใช้ในงานปฏิบัติธรรมที่จัดขึ้นตลอดปี 
มีทั้งพระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไปเข้าร่วม
ในการปฏิบัติธรรม และน้ำดื่มจะได้นำไปใช้ประโยชน์
แก่ผู้ปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมาก

ทางเว็บไซต์วัดหนองก๋ายได้นำภาพการมอบน้ำดื่ม
มาให้ร่วมอนุโมทนาบุญกัน