ร่วมอนุโมทนาบุญกับผู้ที่มาถวายพระพุทธรูปปางรำพึง ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย 12 กรกฎาคม 2560

วัดหนองก๋ายได้รับความอนุเคราะห์จากคุณธนัท สวัสดิโสภากุลและครอบครัว
คุณยายระวี  เลิศมัลลิกาพร และญาติธรรมร่วมถวาย
ร่วมถวายพระพุทธรูปปางรำพึง ประดิษฐานไว้
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย ตำบลสันป่ายาง
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และได้ทำพิธีอัญเชิญ
รวมถึงเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล

รวมไปถึงคณะศรัทธาจากทางวัดหนองก๋ายได้เข้าร่วม
ในการมอบองค์พระฯในครั้งนี้ด้วย และทางเว็บไซต์วัดหนองก๋าย
ได้นำภาพมาให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกัน