มอบโลงศพแก่ผู้ยากไร้ 7 มีนาคม 2559

โครงการบริจาคโลงศพแก่ผู้ยากไร้ นอกจากจะมอบให้แก่โรงพยาบาลและศูนย์รับบริจาคต่างๆ แล้วนั้น สำหรับผู้ที่ยากไร้ใกล้เคียงที่สามารถมารับโลงศพเองได้ ทางวัดหนองก๋ายก็มอบโลงศพให้เช่นกัน อย่างในวันนี้ได้รับการติดต่อจากทางบ้านสะลวง ว่ามีผู้ที่พักอาศัยอยู่ที่บ้านสะลวงได้ประสบอุบัติเหตุ และเสียชีวิตในเวลาต่อมา

และเป็นผู้ที่มีทะเบียนเป็นผู้อยู่ชุมชนบนพื้นที่สูง (ไม่ใช่ชาวเขา) และเป็นครอบครัวผู้มีรายได้น้อยจึงได้ทำการมาขอรับบริจาคโลงศพกับทางวัดหนองก๋ายจำนวน 1 โลงด้วยกัน

โดยนำรถมารับด้วยตนเองและทำการรับมอบเพื่อนำไปใช้ต่อไป ซึ่งทางวัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมบุญบริจาคโลงศพครั้งนี้

เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1500 บาท และสำหรับผู้ที่สนใจร่วมบุญในโครงการ บริจาคโลงศพแก่ผู้ยากไร้ ก็สามารถคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทันที