รวม QR Code Prompt Pay พร้อมเพย์สำหรับทุกบัญชีกองทุน

กองทุนพระอุโบสถวัดหนองก๋าย ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่ริม ชื่อบัญชี กองทุนพระอุโบสถ วัดหนองก๋าย เลขที่บัญชี 087-2-00700-8

Account Name : FUND PHA UBOSOK WAT NONGKAI
Account Number : 087-2-00700-8
Swift Code : KASITHBK
Bank : Kasikorn Bank PCL, Thailand
Branch : Maerim
IMG_1581

กองทุนพระอุโบสถ โดยวัดหนองก๋าย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแม่ริม เลขที่บัญชี 853-210309-7

Account Name : FUND PHA UBOSOK WAT NONGKAI
Account Number : 853-210309-7
Swift Code : SICOTHBK
Bank : The Siam Commercial Bank PCL.
Branch : Maerim

IMG_1593

กองทุนอุโบสถวัดหนองก๋าย ธนาคารกรุงเทพ สาขาแม่ริม ชื่อบัญชี กองทุนพระอุโบสถ วัดหนองก๋าย เลขที่บัญชี 358-075297-4

Account Name : WATNONGGAI
Account Number : 358-075297-4
Swift : BKKBTHBK
Bank : Bangkok Bank PCL., LimitedBranch
Branch : Maerim

IMG_1590

กองทุนบูรณะวัด-อื่นๆ
ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่ริม เลขที่บัญชี 002-1-33609-2

Account Name : WAT NONG GAI
Account Number : 002-1-33609-2
Swift Code : KASITHBK
Bank : Kasikorn Bank PCL, Thailand
Branch : Maerim
20160216_104656

กองทุนซื้อที่ดินถวายวัดหนองก๋าย ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่ริม เลขที่บัญชี 087-2-07711-1

Account Name : FUND FOR LAND WAT NONG GAI
Account Number : 087-2-07711-1
Swift Code : KASITHBK
Bank : Kasikorn Bank PCL, Thailand
Branch : Maerim
IMG_1594

บัญชีร่วมบุญค่าไฟ/บูรณะพระวิหาร วัดหนองก๋าย ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัส แม่แตง เลขที่บัญชี 876-0-05964-8

Account Name : WATNONGGAI
Account Number : 876-0-05964-8
Swift Code : KRTHTHBK
Bank : KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED, BANGKOK, THAILAND
Branch : Tesco Lotus Maetang
IMG_1592

กองทุนบูรณะวัด-อื่นๆ
กองทุนโชติธมฺโม วัดหนองก๋าย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแม่ริม เลขที่บัญชี 853-206815-8

Account Name : FUND CHOTITAMMO
Account Number : 853-2-06815-8
Swift Code : SICOTHBK
Bank : The Siam Commercial Bank PCL.
Branch : Maerim

IMG_1591

กองทุนค่าไฟ วัดหนองก๋าย ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่ริม เลขที่บัญชี 087-2-08411-8

Account Name : NONG GAI ELECTRICITY FUND
Account Number : 087-2-08411-8
Swift Code : KASITHBK
Bank : Kasikorn Bank PCL, Thailand
Branch : Maerim
IMG_1589

กองทุนเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดหนองก๋าย ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่ริม เลขที่บัญชี 087-2-02499-9

Account Name : FUND PHA PUTSASNA WAT NONGKAI
Account Number : 087-2-02499-9
Swift Code : KASITHBK
Bank : Kasikorn Bank PCL, Thailand
Branch : Maerim
IMG_1588

กองทุนภัตตาหาร วัดหนองก๋าย ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่ริม เลขที่บัญชี 087-2-09227-7

Account Name : FUND PATTAHAN WATNONGGAI
Account Number : 087-2-09227-7
Swift Code : KASITHBK
Bank : Kasikorn Bank PCL, Thailand
Branch : Maerim
IMG_1583

กองทุนน้ำดื่ม วัดหนองก๋าย ธนาคาร กสิกรไทย สาขาแม่ริม เลขที่บัญชี 087-2-08100-3

Account Name : DRINKING WATER WAT NONGKAI FUND
Account Number : 087-2-08100-3
Swift Code : KASITHBK
Bank : Kasikorn Bank PCL, Thailand
Branch : Maerim
IMG_1579

กองทุนหล่อพระ วัดหนองก๋าย ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่ริม เลขที่บัญชี 087-2-08080-5

Account Name : FUND LAWPHAWATNONGKAI
Account Number : 087-2-08080-5
Swift Code : KASITHBK
Bank : Kasikorn Bank PCL, Thailand
Branch : Maerim
IMG_1577

บวชพระ 99 รูป 99 วัน ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่ริม เลขที่บัญชี 087-2-02739-4

Account Name : BOUTPRA99ROOB99WAN
Account Number : 087-2-02739-4
Swift Code : KASITHBK
Bank : Kasikorn Bank PCL, Thailand
Branch : Maerim
IMG_1576

กองทุน ซื้อเครื่องมือแพทย์ วัดหนองก๋าย
โครงการปันน้ำใจได้กุศล
ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่ริม
ชื่อบัญชี : กองทุนซื้อเครื่องมือการแพทย์ วัดหนอก๋าย
เลขที่บัญชี : 087-2-12284-2

Account Number : 087-2-12284-2
Account Name : Medical profession equipment fund for watnongkhai
Swift Code : KASITHBK
Bank : Kasikorn Bank PCL, Thailand
Branch : Maerim

259325

กองทุนบริจาคโลงศพวัดหนองก๋าย ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่ริม เลขที่บัญชี 087-2-07777-4

Account Name : FUND FOR COFFIN WAT NONG GAI
Account Number : 087-2-07777-4
Swift Code : KASITHBK
Bank : Kasikorn Bank PCL, Thailand
Branch : Maerim
IMG_1574