รวมบัญชีร่วมบุญ วัดหนองก๋าย

กองทุนพระอุโบสถวัดหนองก๋าย ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่ริม ชื่อบัญชี กองทุนพระอุโบสถ วัดหนองก๋าย เลขที่บัญชี 087-2-00700-8
IMG_1581

กองทุนอุโบสถวัดหนองก๋าย ธนาคารกรุงเทพ สาขาแม่ริม ชื่อบัญชี กองทุนพระอุโบสถ วัดหนองก๋าย เลขที่บัญชี 358-075297-4
IMG_1590

กองทุนพระอุโบสถ โดยวัดหนองก๋าย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแม่ริม เลขที่บัญชี 853-210309-7
IMG_1593

กองทุนซื้อที่ดินถวายวัดหนองก๋าย ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่ริม เลขที่บัญชี 087-2-07711-1
IMG_1594

บัญชีร่วมบุญค่าไฟ วัดหนองก๋าย ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัส แม่แตง เลขที่บัญชี 876-0-05964-8
IMG_1592

กองทุนโชติธมฺโม วัดหนองก๋าย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแม่ริม เลขที่บัญชี 853-206815-8
IMG_1591

กองทุนค่าไฟ วัดหนองก๋าย ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่ริม เลขที่บัญชี 087-2-08411-8
IMG_1589

กองทุนเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดหนองก๋าย ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่ริม เลขที่บัญชี 087-2-02499-9
IMG_1588

กองทุนภัตตาหาร วัดหนองก๋าย ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่ริม เลขที่บัญชี 087-2-09227-7
IMG_1583

กองทุนน้ำดื่ม วัดหนองก๋าย ธนาคาร กสิกรไทย สาขาแม่ริม เลขที่บัญชี 087-2-08100-3
IMG_1579

กองทุนหล่อพระ วัดหนองก๋าย ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่ริม เลขที่บัญชี 087-2-08080-5
IMG_1577

บวชพระ 99 รูป 99 วัน ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่ริม เลขที่บัญชี 087-2-02739-4
IMG_1576

กองทุนบริจาคโลงศพวัดหนองก๋าย ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่ริม เลขที่บัญชี 087-2-07777-4
IMG_1574