รวมภาพกิจกรรมน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561

วัดหนองก๋ายได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต 
  • ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 โดยมีการทำบุญตักบาตรในตอนเช้า
  • พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายพรพระ
  • ช่วงค่ำมีการทำวัตรเย็น และพิธีบำเพ็ญกุศล สวดมาติกาบังสุกุล
  • พระภิกษุสงฆ์และผู้เข้าร่วมพิธี นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล
  • และมีการจุดเทียนชัยเพื่อร่วมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เว็บไซต์วัดหนองก๋ายได้นำภาพกิจกรรมมาให้รับชมและอนุโมทนาบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอย่างพร้อมเพรียงกัน