รวมภาพกิจกรรมวันมาฆบูชา วัดหนองก๋าย 19 กุมภาพันธ์ 2562