รวมภาพกิจกรรมวันอาสาฬบูชา วัดหนองก๋าย ประจำปี 2562

จัดขึ้นในวันที่ 16 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562