รวมภาพงานกฐินสร้างโบสถ์ วัดหนองก๋าย ประจำปี 2558

ผ่านไปแล้วสำหรับงานบุญใหญ่ ที่มีเพียงปีละหนึ่งครั้ง กับงานทอดกฐิน สามัคคีแฟร้งเฟิร์ต กรุงเทพ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ณ วัดหนองก๋าย ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีคณะบุญใหญ่นำโดยคุณทับทิม ทัพพ์บุณยานุช เป็นประธานอุปถัมภ์ รวมทั้งรองประธานอุปถัมภ์ และประธาน คณะกรรมการต่างๆ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจทำให้เกิดงานบุญยิ่งใหญ่นี้ขึ้น ทางวัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมแรงรวมใจทำให้งานบุญนี้ สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี รวมทั้งเจ้าภาพโรงทาน เจ้าภาพร่วมทุกท่าน

และทางเว็บไซต์วัดหนองก๋ายได้รวบรวมภาพบรรยากาศงานบุญทั้งหมดมาให้ได้รับชมกัน