รวมภาพงานบรรพชาอุปสมบทโครงการบวชพระวัดหนองก๋าย 10 ม.ค. 62

?ร่วมอนุโมทนาบุญในการบรรพชาอุปสมบท ในโครงการบวชพระ 99 รูป 99 วัน ของวัดหนองก๋ายซึ่งได้ทำพิธีเสร็จสิ้นเรียบร้อยในเวลา 11:08 น. 10 มกราคม 2562 ในนามฉายาว่า “ทีปธมฺโม ภิกฺขุ” ซึ่งหมายถึง ผู้มีธรรมเป็นเกราะ

?การบวชในโครงการของทางวัดหนองก๋ายนี้ “บวชฟรี” ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้มีบุญทุกท่าน ที่มีความตั้งใจอยากจะสร้างหน่อเนื้อนาบุญ สืบต่อพระพุทธศาสนา

?สำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพใหญ่ หรือร่วมบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่

?บัญชีบวชพระ 99 รูป 99 วัน ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่ริม เลขที่บัญชี 087-2-02739-4

?สำหรับผู้ที่โอนแล้วอยากจะรับใบอนุโมทนาบัตรสามารถติดต่อทางข้อความของทางเพจ #วัดหนองก๋าย ได้เลยโดยแจ้งยอดเงิน หลักฐานการโอนเงิน และที่อยู่สำหรับรับใบอนุโมทนาบัตรได้เลย

ช่องทางการติดต่อของวัดหนองก๋าย ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทร.053-374095-6 โทรศัพท์มือถือ 081-765-6469