รวมภาพงานปฏิบัติธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา 16-19 พฤษภาคม 2562

รวมภาพงานปฏิบัติธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา 16-19 พฤษภาคม 2562