รวมภาพงานพระธรรมทูตสัญจรอำเภอแม่แตง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

งานพระธรรมทูตสัญจร ภายใต้โครงการ มรรควิถี สามัคคีบวร โดยหน่วยอบรมประชาชนตำบล นำคุณธรรมสู่ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน ข้าราชการ ดำเนินการโดยคณะสงฆ์อำเภอแม่แตง จัดขึ้น ณ วัดเมืองกื๊ด ต.บ้านช้าง อ.แม่แตง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา