รวมภาพงานพระธรรมทูตสัญจรอำเภอแม่แตง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 วันที่ 8 สิงหาคม 2562

งานพระธรรมทูตสัญจร ภายใต้โครงการ มรรควิถี สามัคคีบวร โดยหน่วยอบรมประชาชนตำบล นำคุณธรรมสู่ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน ข้าราชการ ดำเนินการโดยคณะสงฆ์อำเภอแม่แตง จัดขึ้น ณ วัดบ้านผึ้ง ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา