รวมภาพงานพระธรรมทูตสัญจรอำเภอแม่แตง ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 วันที่ 15 สิงหาคม 2562

งานพระธรรมทูตสัญจร ภายใต้โครงการ มรรควิถี สามัคคีบวร โดยหน่วยอบรมประชาชนตำบล นำคุณธรรมสู่ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน ข้าราชการ ดำเนินการโดยคณะสงฆ์อำเภอแม่แตง จัดขึ้น ณ วัดหนองก๋าย ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา