รวมภาพงานพระธรรมทูตสัญจรอำเภอแม่แตง ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 วันที่ 6 กันยายน 2562

งานพระธรรมทูตสัญจร ภายใต้โครงการ มรรควิถี สามัคคีบวร โดยหน่วยอบรมประชาชนตำบล นำคุณธรรมสู่ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน ข้าราชการ ดำเนินการโดยคณะสงฆ์อำเภอแม่แตง จัดขึ้น ณ วัดป่าตึงงาม ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา