รวมภาพงานพระธรรมทูตสัญจรอำเภอแม่แตง ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 วันที่ 13 กันยายน 2562

งานพระธรรมทูตสัญจร ภายใต้โครงการ มรรควิถี สามัคคีบวร โดยหน่วยอบรมประชาชนตำบล นำคุณธรรมสู่ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน ข้าราชการ ดำเนินการโดยคณะสงฆ์อำเภอแม่แตง จัดขึ้น ณ วัดแม่น้ำแขม ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา