รวมภาพงานมหาบารมีวิสาขบูชาโลกวัดหนองก๋าย ประจำปี 2562

ผ่านไปเรียบร้อยแล้วสำหรับงานบุญใหญ่ 18 พฤษภาคม 256  เป็นวัน “วิสาขบูชา” ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 แต่ปีใดมีเดือน 8 สองหน ก็ให้เลื่อนเป็นวันเพ็ญเดือน 7 ดังเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า “วันวิสาขบูชา” เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวัน ประสูติ ตรัสรู้ และ ปรินิพพาน ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ล้วนเป็นวันเพ็ญเดือน 6 ทั้งสิ้น เพียงแต่ต่างปีกัน

ชาวพุทธทั่วโลกจะพร้อมใจกันจัดพิธีอันเป็นพุทธบูชาขึ้นทุกประเทศในวันนี้ ต่างกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันอื่นที่อาจมีการจัดขึ้นเป็นบางประเทศเท่านั้น

นอกจากนี้ นับแต่ปี 2542 เป็นต้นมา สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้มีมติให้ “วันวิสาขบูชา” เป็นวันสำคัญนานาชาติ หรือ International Day และได้มีการเฉลิมฉลองติดต่อกันมาหลายปีแล้ว

ด้วยความสำคัญของวันวิสาขบูชาที่ได้กล่าวมา และเราได้ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติตามแนวทางที่บรรพบุรุษของเราได้ดำเนินมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล โดยเฉพาะการทำบุญตักบาตร การสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและรำลึกถึงเหตุการณ์ทั้ง3 ประการของพระพุทธศาสนา

และทางวัดหนองก๋ายได้นำภาพมาให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนากัน เพื่อเป็นการปกป้องพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบต่อไป