รวมภาพงานสวดมนต์สตุตฺตรี สร้างมหาบารมีครั้งที่ 7 วันที่ 17-18 มีนาคม 2561

ผ่านไปแล้วสำหรับงานสวดมนต์สตุตฺตรี
สวดมนต์บทพุทธคุณสร้างมหาบารมีให้กับตนเอง
ซึ่งวัดหนองก๋ายจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่
17-18 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยได้รับความร่วมมือ
จากผู้มีบุญทุกท่าน

ทางเว็บไซต์วัดหนองก๋ายได้นำภาพกิจกรรมการสวดมนต์
มาให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาร่วมกัน สำหรับผู้ที่สนใจ
ร่วมกิจจกรรมนี้สามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์
053-374095 และ 053-374096 และสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ
อาหารเครื่องดื่มน้ำปานะได้ด้วยตนเองที่วัดหนองก๋าย
ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

และร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคาร

กองทุนเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดหนองก๋าย ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่ริม เลขที่บัญชี 087-2-02499-9

Account Name : FUND PHA PUTSASNA WAT NONGKAI
Account Number : 087-2-02499-9
Swift Code : KASITHBK
Bank : Kasikorn Bank PCL, Thailand
Branch : Maerim