รวมภาพงานอบรมค่ายคุณธรรมโรงเรียนแม่แตงถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9 19 กันยายน 2560

ผ่านไปแล้วเรียบร้อยสำหรับงานอบรมค่ายคุณธรรม
ปฏิบัติธรรมน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
“พ่อหลวงในดวงใจนิรันดร์” เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา
โดยเป็นการร่วมกันระหว่างวัดหนองก๋ายและโรงเรียนแม่แตง
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเยาวชนนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมในโครงการนี้และทาง
เว็บไซต์วัดหนองก๋ายได้นำภาพมาให้รับชม
และร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกัน