รวมภาพงานอบรมเยาวชนต่อต้านยาเสพติด วัดหนองก๋าย 23-25 พ.ย.2561