รวมภาพงานอบรมเยาวชนโรงเรียนสบเปิงวิทยา ในโครงการอบรมคุณธรรมสัญจรวัดหนองก๋าย 29-30สิงหาคม 2562

โครงการอบรมคุณธรรมสัญจร ปีการศึกษา 2562 ตามหลักสูตรค่ายธรรมาวุฒิ “พัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชน”  ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสบเปิงวิทยา ต.สบเปิง อ.แม่แตง เยาวชนชั้น ป.4- ป. 6 คนซึ่งโครงการดีๆ เช่นนี้จะจัดขึ้นตลอดในช่วงเข้าพรรษา