รวมภาพงานอบรมเยาวชนโรงเรียนบ้านปางฮ่าง ในโครงการอบรมคุณธรรมสัญจรวัดหนองก๋าย 5-6 กันยายน 2562

โครงการอบรมคุณธรรมสัญจร ปีการศึกษา 2562 ตามหลักสูตรค่ายธรรมาวุฒิ “พัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชน”  ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านปางฮ่าง ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ซึ่งโครงการดีๆ เช่นนี้จะจัดขึ้นตลอดในช่วงเข้าพรรษา