รวมภาพงานอบรมเยาวชนโรงเรียนบ้านกาดฮาว ในโครงการอบรมคุณธรรมสัญจรวัดหนองก๋าย 12-13 กันยายน 2562

โครงการอบรมคุณธรรมสัญจร ปีการศึกษา 2562 ตามหลักสูตรค่ายธรรมาวุฒิ “พัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชน”  ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านปางฮ่าง ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งโครงการดีๆ เช่นนี้จะจัดขึ้นตลอดในช่วงเข้าพรรษา