รวมภาพงานอบรมเยาวชนโรงเรียนบ้านป่าบง อ.เชียงดาว ในโครงการอบรมคุณธรรมสัญจรวัดหนองก๋าย 9-10 ต.ค. 2562

รวมภาพโครงการอบรมคุณธรรมสัญจร ปีการศึกษา 2562 ตามหลักสูตรค่ายธรรมาวุฒิ “พัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชน” ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2562 โรงเรียนบ้านป่าบง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่