รวมภาพงานอบรมเยาวชนโรงเรียนบ้านแม่ไคร้ ในโครงการอบรมคุณธรรมสัญจรวัดหนองก๋าย 15-16 สิงหาคม 2562

โครงการอบรมคุณธรรมสัญจร ปีการศึกษา 2562 ตามหลักสูตรค่ายธรรมาวุฒิ “พัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชน”  ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 ซึ่งมีคณะเยาวชนนักเรียนระหว่างชั้นปี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัทธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน ทั้งสิ้น 21 คน ซึ่งโครงการดีๆ เช่นนี้จะจัดขึ้นตลอดในช่วงเข้าพรรษา

ตารางการอบรมเยาวชนในโครงการฯ ในเดือนสิงหาคม
21-22 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสบเปิงวิทยา ต.สบเปิง อ.แม่แตง เยาวชนชั้น ม.1-ม.3 จำนวน 111 คน
29-30 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสบเปิงวิทยา ต.สบเปิง อ.แม่แตง เยาวชนชั้น ป.4-ป.6 จำนวน 76 คน
30 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง อายุระหว่าง 3-4 ขวบ จำนวน 57 คน