รวมภาพพิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ ภาคฤดูร้อนประจำปี 2562

รวมภาพพิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ ภาคฤดูร้อนประจำปี ๒๕๖๒ ณ.วัดหนองก๋าย
 
วิธีการบริจาคบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
 
๑.สามาราถร่วมบุญผ่านบัญชีได้ที่
+++บัญชี บวชพระ ๙๙ รูป ๙๙ วัน
ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่ริม
ชื่อบัญชี : บวชพระ ๙๙ รูป ๙๙ วัน
เลขที่บัญชี : ๐๘๗-๒-๐๒-๗๓-๙๔
 
๒.มาที่วัดหนองก๋าย ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทร. (๐๕๓) ๓๗๔-๐๙๕ ๓๗๔-๐๙๖ (๐๕๒) ๐๐๑-๔๗๙ มือถือ ๐๘๑-๗๖-๕๖-๔๖-๙
 
๓.ส่งอีเมลล์มาที่ watnonggai@hotmail.com โดยสามารถแจ้งรายละเอียดการโอนเงิน ชื่อ ที่อยู่ จำนวนเงิน และหลักฐานการโอนเงิน สำหรับผู้ที่ต้องการใบอนุโมทนาบัตร
 
หมายเหตุ : หากท่านใดร่วมบุญโดยการโอนเงินเข้ามาแล้ว สามารถโพสต์ใบเสร็จได้เลย.ที่ด้านหน้า Fan Page หรือกล่อง
ข้อความ
 
Account Name : BOUTPRA99ROOB99WAN
Account Number : 087-2-02-73-94
Swift Code : KASITHBK
Bank : Kasikorn Bank PCL, Thailand